Student Details

Munjila Khatun

 • Birth Date

  2001-12-03

 • Gender

  Female

 • Religion

  Islam

 • Present Address

  VILL. ASHCKPUR SHAPARA POST. RANIR HAT P/S.. SHAJAHANPUR

 • Permanent Address

  VILL. ASHCKPUR SHAPARA POST. RANIR HAT P/S.. SHAJAHANPUR